رئیس واحد
ریاست مرکز:      جناب آقای شهباز صداقت            ( تلفن مستقیم 53835300)
تاریخ انتصاب : خرداد 1393
فوق لیسانس حسابداری
عضو هیئت علمی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور نی ریز
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما