انجمن هاي علمي
1. انجمن علمي رشته حقوق :
 تاسيس:
تاريخ برگزاري آخرين انتخابات:آبان ماه 1391
دبير:سجاد رضواني
اعضاي شوراي مديريت:
سجاد رضواني
مهشيد شيخعلي
رامين دميري
سيده زينب علوي
محبوبه گشتاسبي
زمان و مكان برگزاري جلسات :پنجشنبه ها ساختمان مركزي دانشگاه
فعاليت هاي انجام شده تاكنون:
برگزاري كارگاه هاي مختلف درسي
كلاس هاي آموزش نكته و تست دروس مختلف كارشناسي ارشد
دعوت از مسئولين اداره زندان
تصاوير منتخب :
                                         
تقدير از دانشجوي برتر رشته              دعوت از مسئولين زندان ني ريز                    كارگاه آموزشيمشاركت دانشجويان عضو  انجمن هاي علمي در نهال كاري 15 اسفند

2. انجمن علمي رشته حسابداري 
تاسيس:
تاريخ برگزاري آخرين انتخابات : ارديبهشت ماه 1391
دبير :هادي مظفري
اعضاي شوراي مديريت:
هادي مظفري
معصومه مختاري
فاطمه ياراحمدي
بهنام كاظمي
محمد حسين مزديان
زمان و مكان برگزاري جلسات:پنجشنبه ها در ساختمان آموزشي دانشگاه
فعاليت هاي انجام شده تاكنون:
6 جلسه كارگاه آموزشي نرم افزار هاي حسابداري
برنامه هاي در دست اجرا:
برگزاري همايش هاي دانشگاهي
كارگاه هاي آموزشي دفتر داري،تهيه ليست بيمه،ليست حقوق،اظهارنامه مالياتي و ...
تشكيل كلاس هاي آموزشي كمك درسي
آدرس وبلاگ:  
scientific-alam.blogfa.com 
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما