مدارك لازم فارغ التحصيلي
مدارك لازم جهت تكميل پرونده فارغ التحصيلي :
 1. چك شدن تمامي نمرات و واحد ها بر اساس كاردكس رشته توسط كارشناس رشته
 2. 6 عدد عكس 3*4 زمينه سفيد (عكس خواهران بايد با حجاب اسلامي باشد)
 3. اصل كارت دانشجويي
 4. كپي كارت پايان خدمت يا نامه اشتغال به خدمت از يگان مربوطه (ويژه آقايان)
 5. كپي از تمام صفحات شناسنامه
 6. كپي كارت ملي
 7. كپي گواهي ديپلم (سه ساله متوسطه) *
 8. كپي گواهي پيش دانشگاهي**
 9. تائيديه تحصيلي پيش دانشگاهي**
 10. فيش هاي پرداخت شهريه در بانك صادرات
 11. سه عدد فيش 12000 ريالي به شماره حساب 2178609001007 بانك ملي ايران ***
 12. بررسي وام هاي دانشجو
 13. تكميل فرم تسويه حساب

  * افرادي كه ديپلم نظام قديم دارند گواهي ديپلم چهارساله نظام قديم
  * * كساني كه با مدرك پيش دانشگاهي ثبت نام كرده اند كپي مدرك كارداني و تائيديه مدرك كارداني آنها لازم مي باشد.
  ***فيش هاي واريزي بايد به صورت سه فيش مجزاي12000 ريالي پرداخت شوند و در صورت واريز يك فيش 36000 ريالي مورد قبول نمي باشد.

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما