كاردكس رشته ها
كاردكس رشته ها شامل نام و تعداد واحد دروس رشته ها و گرايش ها است كه دانشجو بايد در طول دوران تحصيل خود آنها را اخذ و با موفقيت طي كند. به عبارت ديگر دانشجويان جهت اطمينان از اخذ كليه واحد هاي دوره كارشناسي رشته خود مي بايست نمرات خود را بر اساس كارنامه كلي كه از طريق گزارش 100 در سيستم جامع آموزشي گلستان قابل دريافت است در كاردكس رشته خود نوشته و در صورت كسب نمره قبولي در تمام دروس  جهت انجام مراحل امور فارغ التحصيلي اقدام نمايند. پيشنهاد مي شود كه دانشجويان قبل از انتخاب واحد در ترم آخر تحصيل خود جهت جلوگيري از بروز هرگونه مشكل و كسب اطمينان از اخذ تمام دروس دوره اين كار را انجام و پس از مشورت با كارشناس رشته خود اقدام به انتخاب واحد نمايند.  هرگونه سئوال و يا مشكل خود در اين زمينه رامي توانيد با كارشناسان آموزش مطرح نماييد.

 رشته كامپيوتر گرايش نرم افزار

رشته معماري

رشته حسابداري

رشته حقوق

رشته علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

رشته علوم تربيتي گرايش دبستاني و پيش دبستاني

رشته الهيات گرايش فقه و مباني حقوق

رشته الهيات گرايش علوم قرآن و حديث

رشته علوم اجتماعي
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما