چهارشنبه 30 مرداد 1392 قابل توجه دانشجوياني كه درس حفظ جز 30 قرآن كريم را انتخاب كرده اند
دانشجوياني كه تمايل ندارند نمره اخذ شده در درس مذكور در ميانگين كل آنها محاسبه گردد مي توانند درس فوق را در سيستم جامع آموزشي گلستان از مسير زير از انتخاب واحد و تاثير در ميانگين كل حذف نمايند:

آموزش==>دانشجو==>درخواست ها==>درخواست حذف دروس با تاثير مثبت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما