دوشنبه 15 مهر 1392 توجه به نكات مهم در زمان حذف و اضافه
1-     براي كنترل دقيق منابع درسي و شرح پيوست آنها، يكبار ديگر مجددا گزارش 101(برگ انتخاب واحد ) ثبت نام خود را اخذ و بررسي نمائيد.
2-     با توجه به اختلال در تعداد اندكي از تاريخ هاي امتحانات، زمان آزمون هاي پايان نيم سال اول سال تحصيلي 93-92 خود را مجددا كنترل و تنظيم نمائيد.
3-     جدول منابع درسي يا شرح پيوست تغيير يافته به شرح ضميمه و به تفكيك دوره تحصيلي را ملاحظه فرمائيد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما