رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس:شیوه برگزاری امتحانات، نقطه قوت دانشگاه پیام نور است رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس:شیوه برگزاری امتحانات، نقطه قوت دانشگاه پیام نور است
دکتر عبدالرسوال قرائتی رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس از روند برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور چند شهرستان فارس بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان فارس ، دکترعبدالرسول قرائتی با حضور در ستاد برگزاری امتحانات در مراکز و واحدهای جهرم،سروستان ،خاوران، فیروزآباد و قیروکارزین ،از نزدیک در جریان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان قرار گرفت. وی ضمن بازدید از بخشهای مختلف ستاد امتحانات از جمله برنامه ریزی ، مخزن و قرنطینه و حوزه امتحانی ، با عوامل اجرایی امتحانات گفتگو کرد. وی روند برگزاری امتحانات را مطلوب ارزیابی کرد و از عوامل اجرایی امتحانات تقدیر و تشکر کرد.
وی برگزاری منظم امتحانات براساس قوانین و دستورالعمل های سازمان مرکزی را یکی از رسالتهای مهم علمی دانشگاه پیام نور دانست و همچنین سیستم امتحانات دانشگاه پیام نور را از نقاط قوت این دانشگاه در جهت ارزیابی علمی و آموزشی دانشجویان برشمرد .
رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس:شیوه برگزاری امتحانات، نقطه قوت دانشگاه پیام نور است
دکتر عبدالرسوال قرائتی رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس از روند برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور چند شهرستان فارس بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان فارس ، دکترعبدالرسول قرائتی با حضور در ستاد برگزاری امتحانات در مراکز و واحدهای جهرم،سروستان ،خاوران، فیروزآباد و قیروکارزین ،از نزدیک در جریان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان قرار گرفت. وی ضمن بازدید از بخشهای مختلف ستاد امتحانات از جمله برنامه ریزی ، مخزن و قرنطینه و حوزه امتحانی ، با عوامل اجرایی امتحانات گفتگو کرد. وی روند برگزاری امتحانات را مطلوب ارزیابی کرد و از عوامل اجرایی امتحانات تقدیر و تشکر کرد.
وی برگزاری منظم امتحانات براساس قوانین و دستورالعمل های سازمان مرکزی را یکی از رسالتهای مهم علمی دانشگاه پیام نور دانست و همچنین سیستم امتحانات دانشگاه پیام نور را از نقاط قوت این دانشگاه در جهت ارزیابی علمی و آموزشی دانشجویان برشمرد .


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما