دعوت ریاست دانشگاه پیام نور نی ریز از دانشجویان، اساتیدو کارکنان دانشگاه پیام نور نی ریز بر حضور حداکثری در انتخابات رئیس دانشگاه پیام نور از حضور حداکثری دانشجویان، کارکنان و اساتید ذانشگاه پیام نور نی ریز در انتخابات 29 اردیبهشت ماه ، انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا خبر داد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیالم نور نی ریز، صداقت با بیان حضور حداکثری دانشجویان، کارکنان و اساتید در انتخابات،  تاکید کرد: د خواهند کرد.انشگاهیان با حضور پررنگ در انتخابات و انتخاب افراد کارامد بار دیگر دین خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادا خواهند کرد.
رئس دانشگاه پیام نور افزود: در ایام قبل از انتخابات دانشگاه پیام نور نی ریز با برگزاری چندین  کرسی و تریبون آزاد با موضوع انتخابات در دانشگاه،  نقش مهمی در نشاط انتخاباتی دانشجویان ایفا می کند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما