لیست شماره تلفنهای اساتید دانشگاه پیام نور نی ریز در فضای مجازی جهت تعامل بهتر استاد و دانشجو و همچنین نحوه برگزاری امتحانات
نام استاد تلفن موبایل هیات علمی - مدعو
1  شهباز صداقت 9361333646 هیات علمی
2 مجید لایقمند 9171322325 هیات علمی
3 حیدر اسماعیل پور 9177304219 هیات علمی
4 عبدالمهدی جباری 9395568791 هیات علمی
5 مجتبی خانی زاده امیری 9014257750 مدعو
6 مریم  خالقی نژاد 9179320817 مدعو
7 شیوا  اسیابانی 9179303869 مدعو
8 فرزانه اکبرزاده 9171335968 مدعو
9 زهرا اکتسابی 9171336219 مدعو
10 مریم بنان 9176304006 مدعو
11 علی حسین  پرویزی 9352834343 مدعو
12 هادی جلالیان 9179320599 مدعو
13 نرجس خاتون حمیدی 9177304299 مدعو
14 معصومه  حیدری 9370346582 مدعو
15 معصومه خالقی تارجی 9171335131 مدعو
16 فرشاد خطبایی 9013213751 مدعو
17 مژگان سمیع پور 9178409212 مدعو
18 هادی زارع 9179307189 مدعو
19 امید  زارع نژاد 9019783535 مدعو
20 جلال زراعتی 9171341030 مدعو
21 روح .. عادلیان 9378869320 مدعو
22 فاطمه علی پور 9221458220 مدعو
23 زهرا فایض 9379451059 مدعو
24  فراست 9179326909 مدعو
25 معصومه فقیه 9173328501 مدعو
26 حمید قربان پور 9171322623 مدعو
27 شهرام  مختاری 9177318227 مدعو
28 افسانه  مظفری 9173313719 مدعو
29 فاطمه نظرزاده 9179343556 مدعو
30 اعظم نوروزی 9176086056 مدعو
31 میثم  کوهگرد 9013892998 مدعو
32 سعیده  جوهری 9016539597 مدعو
33 محبوبه حبیبی نژاد 9030324330 مدعو
34 رقیه سادات کوچک زاده 9171306819 هیات علمی
35 ابراهیم شاهسوندی 9171334102 مدعو
36 مریم قرچاهی 9175354728 مدعو
37 محمد اسلامجو 9178340733 مدعو
38 مریم سرور 9178341013 مدعو
39 زهره ثواب 9301128143 مدعو
40 محسن صحرایی 9331135565 مدعو
41 وجیهه نصیری 9368327636 مدعو
42 فرزانه فروزانی 9377371944 هیات علمی
43 هدی شعبان پور 9394358454 مدعو
44 صمد صادقمنش 9171359160 مدعو
45 مهدیه عاشوری 9357226974 مدعو
45 محمد اکتسابی 9177325009 مدعو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر