1391/9/25 شنبه اعضای هیئت علمی مرکز

 
حیدر اسماعیل پور، عضو هیئت علمی و استادیاررشته علوم تربیتی
کارشناسی: علوم تربیتی( آموزش کودکان استثنایی)، دانشگاه شیراز، 1381
کارشناسی ارشد: علوم تربیتی ( فلسفه تعلیم و تربیت)، دانشگاه تهران (رتبه قبولی 6، اولین فارغ التحصیل) 1383، 
دکتری: علوم تربیتی ( فلسفه و تربیت اسلامی)، دانشگاه شهید باهنر کرمان( رتبه قبولی 1، اولین فارغ التحصیل رشته فلسفه و تربیت اسلامی)، 1394

تالیفات:
 • تالیف کتاب   بررسی پیامدهای تربیتی هستی شناسی از دیدگاه نیچه و نقد آن بر پایه دیدگاه علامه طباطبایی(1395)  
 • ترجمه کتاب  آموزش هنر به کودکان 4-9 سال
 • ترجمه کتاب  ویگوتسکی، فلسفه و تربیتی
 • ترجمه کتاب  کودکی، فلسفه و تربیت
 • ترجمه کتاب کودکی، فلسفه و جامعه باز

  مقالات
 • بررسی پیامدهای تربیتی تغییر و ثبات از دیدگاه نیچه و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره). نشریه پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بیست و سوم، دوره جدید، شماره 27، تابستان 1394 : 9-29
 • بررسی زیبایی شناسی از دیدگاه کانت و نقش آن در تعلیم و تربیت. مجله پیک نور 1387
 • تبیین هستی شناسی و معرفت شناسی در فضای جهانی شدن، همایش بین المللی هویت اسلامی و جهانی شدن. 1390
 • روش آموزش قرآن در جزء 30 قرآن کریم، همایش ملی دانشگاه زاهدان، 1392
 • دلالتهای دینی سورن کی یر که گارد برای اهداف ، محتوی و روش تربیت اخلاقی. همایش ملی تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر کرمان . 1393
 • روش نظریه پردازی با توجه به عمل در کنار تحلیل کلمات. همایش ملی تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1393
 • پوستر" فلسفه تربیتی پیامبر اکرم(ص)". همایش دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1393
 • جایگاه علوم انسانی و اسلامی و تبیین هویت علم دینی با تأکید بر سخنان و نظرات رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای . ، دانشگاه پیام نور استان فارس 1391
 • بررسی نقش عوامل اجتماعی و روان شناسی در زندگی افراد یتیم با تآکید بر قرآن، همایش دانشگاه یاسوج، 1390
 • بررسی رویکرد سیستمی به تربیت اسلامی. همایش استاد حسینی. تهران. 1392
 • شیوه آموزش سوره غاشیه از درس هنر، 1391
 • بررسی تربیت اجتماعی سبک زندگی فرهنگ ایران و اسلام، ) کنفرانس بین المللی حقوق و علوم جزای اسلامی )دی ، 1395
 • نسبت زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه کانت و کاربرد آن در تعلیم و تربیت، کنفرانس بین المللی حقوق و علوم جزای اسلامی )دی ، 1395
 • بررسی ضرورت هویت و شخصیت یادگیری اسلامی، کنفرانس اقتصاد مقاومتی و چالشهای پیش رو، دانشگاه پیام نور مرکز شیراز ( 1395).
 •  بررسی ضرورت تعریف" هویت " در تربیت دینی فراگیران از دیدگاه اسلام . همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران، 1395
 • داوری مقاله، همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران، 1395
 • پذیرش پوستر مقاله " تبین ضرورت یپذیرش چکیده مقاله یادگیری مداوم دانشگاه شهید چمران اهواز،( 1395)
جهت دسترسی به رزومه و عناوین سایر مقالات اینجا را کلیک کنید

شهباز صداقت، عضو هیئت علمی رشته حسابداری
کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت


**ریاست واحد از سال 1393

رزومه و عناوین سایر مقالات و فعالیت ها
 

 مجید لایقمند، عضو هیئت علمی رشته حقوق
کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،
دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تالیفات:
 • کتاب حقوق کار               انتشارات جنگل

   


عبدالمهدی جباری ،عضو هیئت علمی رشته علوم اجتماعی
کارشناس ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران
تالیفات:
 • کتاب سفر به تعالی، توسعه دانش بنیان قرآنی     ناشر: اقیانوس معرفت