1391/12/17 پنجشنبه کاردکس رشته ها
کاردکس رشته ها شامل نام و تعداد واحد دروس رشته ها و گرایش ها است که دانشجو باید در طول دوران تحصیل خود آنها را اخذ و با موفقیت طی کند. به عبارت دیگر دانشجویان جهت اطمینان از اخذ کلیه واحد های دوره کارشناسی رشته خود می بایست نمرات خود را بر اساس کارنامه کلی که از طریق گزارش 100 در سیستم جامع آموزشی گلستان قابل دریافت است در کاردکس رشته خود نوشته و در صورت کسب نمره قبولی در تمام دروس  جهت انجام مراحل امور فارغ التحصیلی اقدام نمایند. پیشنهاد می شود که دانشجویان قبل از انتخاب واحد در ترم آخر تحصیل خود جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل و کسب اطمینان از اخذ تمام دروس دوره این کار را انجام و پس از مشورت با کارشناس رشته خود اقدام به انتخاب واحد نمایند.  هرگونه سئوال و یا مشکل خود در این زمینه رامی توانید با کارشناسان آموزش مطرح نمایید.

 رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار

رشته معماری

رشته حسابداری

رشته حقوق

رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رشته علوم تربیتی گرایش دبستانی و پیش دبستانی

رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق

رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث

رشته علوم اجتماعی