1391/11/25 چهارشنبه تقویم آموزشی
قابل توجه دانشجویات محترم
  
 


⭕️ سوم تا پانزدهم شهریورماه مهلت ثبت تغییر رشته و تغییر گرایش:

✅ مطابق تقویم آموزشی نیمسال اول  دانشگاه پیام نور مهلت ثبت درخواست تغییر رشته و تغییر گرایش از ۳ شهریور ماه لغایت ۱۵ شهریورماه می‌باشد که دانشجویان باید به‌صورت #حضوری، درخواست کتبی خود را به کارشناس آموزش مرکز تحویل دهند.

❇️ تبصره : دانشجویان متقاضی در صورت ‏گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسی با معدل ۱۲ و بالاتر می‌توانند درخواست تغییر ‏رشته خود را ارائه دهند.
-------------------------
@neyriz_pnu