كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1391/9/21 سه‌شنبه
راه های ارتباطی با این دانشگاه : حضوری و غیر حضوری
 
  • آدرس دانشگاه پیام نور واحد نی ریز:
نی ریز میدان فضل  ابتدای بلوار استقلال  کد پستی 93896-74917   دانشگاه پیام نور واحد نی ریز
 
  • شماره پیامک جهت ارسال نظرات و پیشنهادات:
30008900732522
 
  • آدرس سایت اینتر نتی :
  • نام وشماره مستقیم متصدیان بخش های مختلف دانشگاه با توجه به غیر حضوری شدن کلاسها و امتحانات و محدودیتهای کرونایی
نام بخش
شماره تلفن
مسئول
 
ریاست


53835300
شهباز صداقت
ینک ارسال مستقیم پیام در وات ساپ:*
http://wa.me/+989361333646
دبیرخانه(با توجه به مرخصی خانم سجادیان ، جایگزین ایشان خانم حقیری می باشد)
53836550
فاطمه سجادیان
مسوول اموزش(حامدابوالقاسمی)
کارشناس رشته های روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها(مجتبی زردشت)فارغ التحصیلان(محبوبه نظری

 
 -53828791-53828792
حامد ابوالقاسمی
لینک ارسال مستقیم پیام در وات ساپ:*
http://wa.me/+989177304384
مجتبی زردشت
لینک ارسال مستقیم پیام در وات ساپ:*
http://wa.me/+989171336043
محبوبه نظری
لینک ارسال مستقیم پیام در وات ساپ:*
http://wa.me/+989177302806

 
آموزشهای ازاد-
53828793
هادی معزی
لینک ارسال مستقیم پیام در وات ساپ:*
http://wa.me/+989177322102

 
امور فرهنگی-مشاوره- دبیرخانه
53828794
حمیده حقیری
لینک ارسال مستقیم پیام در وات ساپ:*
http://wa.me/+989173316086

 
روابط عمومی- مسوول پیگیری مشکلات دانشجویان در سامانه کلاسی-کارشناس رشته حسابداری
 53838796-09178353925
محمد رضا عباسپور
لینک ارسال مستقیم پیام در وات ساپ:*
http://wa.me/+989178353925

 
هیات علمی
53828796
حیدر اسماعیل پور
عبدالمهدی جباری
مجید لایقمند
امور مالی-شهریه (احمد قرچاهی)
کارپردازی-
وام دانشجویی(روح...طاطی)
53828798
احمد قره چاهی
لینک ارسال مستقیم پیام در وات ساپ:*
http://wa.me/+989177302605
روح اله طاطی
لینک ارسال مستقیم پیام در وات ساپ:*
http://wa.me/+989178879019

 
فاکس
53828799


 
  • شماره تماس ساختمان آموزشی:     5236840-0732
بيشتر