كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1393/4/21 شنبه وام دانشجویی
کوچک یا بزرگ کردن بخش :.متون عمومی
مسئول وام دانشجویی ، اقای طاطی -09178879019- 53828798
شرایط و مدارک مربوط به وام شهریه


 
زمان درخواست هفته اول هر ترم

* نکته مهم : مبلغ وام پرداختی از مبلغ کل شهریه دانشجو در نیمسال مورد نظر کسر خواهد شد.

* کارشناسی :

* کارشناسی ارشد : 

* بازپرداخت وام های دریافتی 9 ماه پس از فارغ التحصیلی و در اقساط حداکثر 60 ماهه می باشد و حداکثر زمان مراجعه جهت تقسیط وام 8 ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی می باشد، در غیر اینصورت دانشجو ملزم به تسویه کامل وام می باشد.

* حداکثر سنوات مجاز تحصیلی برای تقسیط وام در مقطع کارشناسی 14 نیمسال و کارشناسی ارشد 7 نیمسال می باشد در غیر اینصورت دانشجو باید وام دریافتی را تسویه کامل نماید.

*کارمزد وام 4% می باشد .


*مدارک مورد نیاز جهت درخواست وام شهریه برای اولین بار:

1- پرینت انتخاب واحد نیمسال

2- فرم تکمیل شده درخواست وام شهریه

3- تصویر شناسنامه دانشجو

4- تصویر کارت دانشجویی

5- تصویر کارت ملی دانشجو(پشت و رو)

6- اصل تعهدنامه محضری (کلیه مندرجات طبق فرم 3 در تعهدنامه حتماً باید در یک برگ A4 قید گردد).

7- تصویر آخرین حکم کارگزینی ضامن  (ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی دولت باشد).

8- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی جهت بررسی وضعیت بدهی(ویژه دانشجویان ارشد)

*مدارک مورد نیاز وام شهریه برای دومین بار و بیشتر:

1- پرینت انتخاب واحد نیمسال

2- فرم تکمیل شده درخواست وام شهریه (فرم شماره 1)

3- تصویر کارت دانشجویی

* نکته بسیار مهم: ضامن بازنشسته، قراردادی، قرارداد دائم و نیز اشتغال طبق قانون کار قابل قبول نمی باشد.

فرم تعهد دانشجو جهت دریافت وام دانشجویی

فرم مشخصات دانشجو جهت دریافت وام دانشجویی

بيشتر