دوشنبه 15 مهر 1392 درس حفظ و ترجمه جزء سي قرآن كريم

 

قابل توجه دانشجويان محترم
درس حفظ و ترجمه فارسي جزء 30 قرآن كريم به صورت اختياري ،بدون شهريه ،خارج از سقف واحدها ،صفر واحدي با تاثير مثبت در معدل كل در نيمسال جديد تحصيلي ارائه مي گردد. دانشجويان علاقمند مي توانند اين درس را در زمان ثبت نام اخذ نمايند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر