یکشنبه 15 شهریور 1394 تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان موقت یا دائم در سیستم گلستان
تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان موقت و دائم در سیستم گلستان
عباس گل بداق مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور از تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان موقت و دائم خبر داد، گفت: آن دسته از دانشجویانی که تاکنون موفق به ثبت درخواست مهمان موقت و دائم در سیستم گلستان نشده اند، تا 21 شهریورماه سال جاری فرصت دارند جهت ثبت درخواست خود اقدام نمایند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر