دوشنبه 16 شهریور 1394 ارائه دروس وکلاس رشته های علوم اجتماعی و الهیات (علوم قران و حدیث) به صورت الکترونیکی دانشجویان گرامی : ارائه دروس و کلاسهای رشته های علوم اجتماعی و الهیات گرایش علوم قران و حدیث به صورت الکترونیکی برگزار می گردد جهت اطلاعات بیشتر واطلاع از چگونگی ارائه دروس به وب سایت http//lms.pnu.ac.irl مراجعه نمایید.
با تشکر
اموزش دانشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر