قابل توجه دانشجویان عزیز برگزاری آزمون مجدد دروس خودخوان در روز 5 شهریور  
برگزاری آزمون مجدد دروس خودخوان در روز 5 شهریور

.

برگزاری آزمون مجدد دروس خودخوان در روز 5 شهریور

ضمن تشكر از زحمات ستاد امتحانات كشور در روز اول امتحانات تابستان جاري، به استحضار مي رساند حسب دستور مساعدت معاون محترم آموزشي، با توجه به اعلام متعدد دانشجويان دروس خودخوان كه براي اولين بار در سامانه مركز سنجش و آزمون، در امتحان خود شركت كرده اند و موفق به بارگذاري پاسخنامه خود نشدند و همچنين دانشجوياني كه در نوبت سوم با دستور خطا مواجه شده اند، آزمون مجدد دروس مربوطه در روز 5/6/99 در همان ساعات و نوبت امتحانی روز اول برای دانشجویان فوق الذکر برگزار خواهد شد. اطلاعات آزمونی این افراد در پرتال مرکز سنجش و آزمون و مکاتبه بعدی اعلام می شود.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر