همزمان با هفته منابع طبيعي؛ ۶٠ اصله نهال انجير در دانشگاه پيام نور ني ريز كاشته شد

آيين روز درخت كاري و گرامي داشت هفته منابع طبيعي با حضور دكتر طهماسبي نماينده محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و صداقت رييس دانشگاه پيام نور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور ني ريز، در اين مراسم دكتر طهماسبي در سخنان كوتاهي دانشگاه پيام نور را در تمامي زمينه ها پيشرو دانست و بر لزوم توجه به محيط زيست و به ويژه كاشت درخت و مراقبت از آن تاكيد كرد و از مسئولين مركز به دليل اهتمام ويژه در توسعه اين باغ بزرگ و زيبا سپاسگزاري نمود و آن را الگويي براي ساير دانشگاهها دانست.
رئيس دانشگاه پيام نور نيز در اين بازديد با اشاره به گسترش مناسب و طراحي زيباي صورت گرفته، باغ انجير دانشگاه را در ۵ سال آينده به عنوان يك فضاي فوق العاده زيبا و يك درآمد پايدار براي دانشگاه معرفي نمود.
شهباز صداقت با اشاره به كاشت حدود ۵۰۰ نهال انجير در زميني به مساحت ۵ هكتار و با شيوه آبياري قطره اي در دانشگاه پيام نور در طي دو سال گذشته كه با نظر كارشناسي و متناسب با اقليم شهرستان ني ريز انجام شده است، از كاشت ٢٠٠ نهال ديگر در سال آينده خبر داد و اين موضوع را آينده خوبي براي دانشگاه دانست.
وي افزود در احداث اين باغ الگو كمترين هزينه به دانشگاه تحميل شده است و با انجام پروژه سيستم آبياري قطره اي صرفه جويي زيادي در مصرف آب صورت گرفته است.
درحال حاضر شهرستان هاي ني ريز و استهبان استان فارس بزرگترين توليد كننده انجير ديم در جهان مي باشد كه محصول آن از كيفيت و مرغوبيت خاصي برخوردار است
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر