مهلت ثبت‌نام انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در مرحله تکمیل ظرفیت تا روز دوشنبه ۱۲ دی ماه تمدید شد.
مهلت ثبت‌نام در رشته‌های بدون آزمون کنکور تمدید شد

 سازمان سنجش:
🔹مهلت ثبت‌نام انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در مرحله تکمیل ظرفیت تا روز دوشنبه ۱۲ دی ماه تمدید شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر