كسب مقام اول مسابقات قهرمانی پاراتکواندو کشور توسط دانشجوی دانشگاه پيام نور نی ريز دانشجوي دانشگاه پيام نور ني ريز موفق به كسب مقام اول مسابقات قهرمانی پاراتکواندو كشور شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور ني ريز، محمد هادی عابدی دانشجوي رشته حسابداری دانشگاه پيام نور ني ريز در رقابت های قهرمانی آزاد جوانان و بزرگسالان پاراتکواندو مردان کشور در وزن 80+ کیلوگرم موفق به كسب اول مسابقات شد.
این دوره از مسابقات تحت عنوان ورود به اردوی تیم ملی جهت حضور در رقابت های قهرمانی جهان در سال 2023 به ميزباني خانه تکواندو در محل فدراسیون تکواندو برگزار شد و آقای محمد هادی عابدی موفق به کسب سهمیه تیم ملی در وزن 80+ کیلوگرم گردید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر