♦️اطلاعیه بسیار مهم /برگزاری مجدد آزمون های پایان ترم دروس عمومی ( ترم 4011) ✅با عنایت به اعتراض برخی از دانشجویان در خصوص آزمون های پایان ترم دروس عمومی و دروس حفظ جز سی قران ، دفاع مقدس ترم 4011  در سامانه ی سما، بر اساس تصمیم سازمان مرکزی دانشگاه، جهت جلوگیری از تضییع حق دانشجویان معترض مقرر شد آزمون مجدد حضوری دروس عمومی مطابق موارد و جدول فوق انجام شود. 

✅آزمون‌های مجدد دروس فوق صرفاً حضوری می‌باشد.

✅شرکت در آزمون مجدد الزامی نبوده و اختیاری است

✅دانشجویانی که مایل به شرکت در آزمون مجدد حضوری می‌باشند، ضروریست از تاریخ 8 لغایت 12 بهمن ماه به سامانه گلستان مراجعه و نسبت به ثبت اعتراض صرفا از مسیر پیشخوان (طبق توضیحات مندرج در اطلاعیه)اقدام نمایند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر