نتایج نهایی تکمیل ظرفیت پذیرش دانشگاهها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در بهمن ۱۴۰۱ اعلام شد.
🔻 نتایج نهایی تکمیل ظرفیت پذیرش دانشگاهها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در بهمن ۱۴۰۱ اعلام شد.

▫️جهت دریافت کارنامه و نتیجه به سایت سنجش به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://result2.sanjesh.org/RSSar/RSSar1401WE11/

اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر