اطلاعیه در مورد خوابگاه دانشجویان خانم در بازده امتحانات- دانشجویان محترم #خانم غیر بومی که در ایام امتحانات نیاز به اسکان در #خوابگاه را دارند با مسئول خوابگاه به شماره تماس زیر هماهنگ نمایند
+989178390462

‼️هزینه هر شب اقامت 30 هزارتومان می باشد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر