ثبت درخواست تغییر محل ازمون: ویژه ی دانشجویانی که قصد دارند محل آزمون های پایان ترم خود را تغییر دهند👇 ✳️ بر اساس تقویم آموزشی ترم تحصیلی جاری؛ بازه ی زمانی جهت ثبت درخواست تغییر محل آزمون، ۸ لغایت ۱۶ اردیبهشت ماه می باشد. ✔️ دانشجویانی که برای ترم جاری، مهمانی ترمی گرفته اند؛ ازمون های پایانترم آنها در همان دانشگاه مقصد می باشد و نیازی به ثبت درخواست تغییر محل آزمون ندارند. 📌 توجه داشته باشید قبل از ثبت درخواست، بایستی شهریه متغیر را تسویه نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر