1391/11/24 سه‌شنبه برنامه کلاسی
  • برنامه کلاسی رشته ها:
    توجه: با کلیک بر روی هر رشته می توانید برنامه کلاسی آن رشته را مشاهده و یا دانلود نمایید. با توجه به اینکه فرمت برنامه ها  word  و یا excel می باشدجهت مشاهده آنها باید نرم افزار office بر روی سیستم شما نصب شده باشد.
  • دانشجویان محترم برنامه کلاسی برخی رشته ها اعلام نشده است. 
رشته مدیریت دولتی ورودی های 86 تا 93

رشته علوم تربیتی ورودی های 95 , 96

رشته علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)


رشته علوم تربیتی(آموزش دبستانی و پیش دبستانی)رشته علوم اجتماعی(پژوهشگری)


رشته الهیات(علوم قرآن و حدیث)


رشته الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)

مشاوره و راهنمایی ورودی های 96
مشاوره و راهنمایی ورودی های 95 و قبل از آن

روانشناسی

رشته حقوق صفحه1  
رشته حقوق صفحه2

رشته حقوق ورودی 95

دروس عمومی


 تربیت بدنی